May 6th, 2017

What’s in the box?

Or rather, what box is it?

Exciting preparations for Munich High End 2017.


Filed in marten
| 1 Comment »

One Comment on “What’s in the box?”

  1. 1 MARTEN DESIGN og venner. - Side 103 said at 19:07 on May 8th, 2017:

    […] om de har tenkt å presentere noe nytt der nede. Det eneste jeg har funnet så langt er denne: Marten Speakers » Blog Archive » What’s in the box? Her blir det bare tipping fra min side, men "skallet" på bildet ser Coltrane-aktig ut. […]

Leave a Reply